Все

Воркшоп: От идеи до макета за 60 минут

Видео
Воркшоп от Александра Катина (Авито) и Дениса Оздемира (Prisma Labs) на Podlodka iOS Crew.